Hjortsballe
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-271

Fredningsnr.
251052

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. Ujævn overflade, delvis p.gr.a. plantningsfurer og plantningshuller. Bevokset med nyplantet gran og fyr samt lyng. Nær udkant af nyplantet plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nordligst en c. 6' h. Gravhøj [enten sb. 266 eller 271], hvori der ved Gravning er fundet "Jydepotter" [registreret under sb. 266]. - I Skjellet til Matr. Nr. 1a ligger 2 Høje [sb. 267-69 er blandt dem], den nordligste "Ørnetip" kaldet [sb. 268]; en Høj [enten sb. 267 og 269] ligger s.ø. for denne . […] Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1908 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ø.f. Ørntip Høj, 10 x 1 ½ m, stort Hul i Top (1937).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. Ujævn overflade delvis p.g.a. plantningsfurer og plantningshuller. Bevokset med nyplantet gran og fyr samt lyng. Nær udkant af nyplantet plantage.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udflyden høj tilplantet med gl. gran. Opfuringen ses stadig i den hovedsagelig græsdækkede skovbund. En ny skovvej (1-3 år gl.) tangerer NØ-foden af den 16 m brede høj. Hvis man anser den tinglyste (men alt for højt satte) diameter på 25 m som gældende tinglysningsgrænse, er vejen således en § 48-krænkelse. For en sikkerheds skyld er luftfotos konsulteret. De viser ingen vej på stedet i 1980 (seneste tilgængelige fotografering). Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med to gamle lærk, grantræer, forskellige løvtræer, lyng og græs. Ujævn højoverflade.

Litteraturhenvisninger  (0)