Rævhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-186

Fredningsnr.
091557

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1902 (Gdr. P. Larsen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg "Rævhøj", 4,5-5 x 24 m. I top en gammel gravning 5 m br., 1,6 m dyb, åben mod N. Lyng- og kratklædt i skov og plan- tage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævhøj" 5,5 x 26 M. I Toppen en gl. Gravning, 5 M. br., 1,6 M. dyb, aaben mod N. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Rævhøj" fredlyst i 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig græsklædt høj i lysning i nåletræsbeplantning.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anselig, velbevaret høj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)