Ørsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-190

Fredningsnr.
091564

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1902 (Husejer C. Thomsen Jensen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg Langhøj, Ø-V, 42 m. Mod Ø og ved midten 7 m br. mod V 11 m. 1,5 -1,8 m høj. Mod Ø, V og NV små afgravninger. 1 randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Hulen. Langhøj i Ø-V., 42 M. l., ved Midten og mod Ø. 7 M., mod V. 11 M. br., 1,5-1,8 M. h. Østre og vestre Ende lidet afgravede; ligeledes mod Nv., hvor en Randsten ses. Fredlyst.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj fredlyst 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og kratklædt langhøj i hestefold.

Litteraturhenvisninger  (0)