Spurvehøj
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-34

Fredningsnr.
291217

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. Ca. 40 m lang, 7 m bred og 1 m høj. I kanten ses en del randsten. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-2059
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: M677
VejleMuseerne

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F53-2059
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 4750/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4750/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4750/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
44m x 12-14 m stor NV-SØ-vendt langhøj. Ved NØ-langside 3 synlige randsten og ved SV-langside 10 synlige randsten. Langhøjens bredde mellem randsten 7,5-8 m. Over et 30 m langt stræk er højen 1,5-1,7 m med undtagelse af et 5 m stort rundt hul i højmidten. Her er stenene til kammeret fjernet, dog ligger en stor sten tilbage sammen med 5 andre, hvoraf nogle sidder fast. Den NV-endes yderste 5 m er udflydende og de yderste 8-9 m af SØ-enden er meget ujævn p.g.a. gravning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med højt græs, lidt krat, enkelte bregner og enkelte små graner og bøg. Beliggende i lysning i skov. Oversigtsfoto vanskelige pga. tæt bevoksning omkring langdyssen.

Litteraturhenvisninger  (0)