Nørreskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-101

Fredningsnr.
341143

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Høj, 1,0 x 13,0 m. I skov.

Fredningstekst
Høj, 1,0 x 13,0 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (8)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 1 m x 13 m. Skovvejen gaar hen over den og skærer sig 0,50-0,75 ned i den. Bevoksning: 1983: Mos og Nålekrat/-træer

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredes. 3/4 høj mod skovvej i NV. Ingen fotos. Bevoksning: 1983: Mos og Nålekrat/-træer

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 5687/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopier af tinglysningsdokumenter vedr. diverse høje samt en stensætning fra Sdr. Stenderup indsendt fra Fredningsstyrelsen til N01 (sb. 133-136).

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F. 53-2329
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Høj, 1,0 x 13,0 m. I skov.

1984 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-2329
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Sb. 101 tinglyst.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)