Vadet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-206

Fredningsnr.
091584

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 102 (Gdr. Hans Madsen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg Høj, 3,5 x 17 m. I top mod Ø et lille hul, afgravning mod SV og rundt foden.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3,5 x 17 M. I Toppen et ringe Hul, fortsat mod Ø. Mod Sv. en flad Afgravning. Foden rundt om lidt afgravet. Lynggroet. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)