Aphøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-211

Fredningsnr.
091582

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/8 1902 (Gdr. Lars Chr. Jacobsen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg Høj, en af "Abhøje", 6,5 x 44 m. I top hul 3,5 m br., 2/3 m dybt. Små afgravninger mod N og Ø. Lyngklædt og med gyvel i ager.
Undersøgelsehistorie

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lod til "Lunden". Høj af "Aphøje", 6 1/2 x 44 M. I Toppen et mindre Hul, 3 1/2 M. br., 2/3 M. d. Foden afgravet mod Nv. Ø. Side har nogle overfladiske Gravninger. Foden mod Ø og mod Nø lidt af Siden afgravede. Lynggroet. Fredlyst af Ejeren, men uden at Ejeren tidligere eller 1907 vilde tiltræde Fredningen. Et Parti mod Nv. ligger paa en Nabolod og er ikke fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af "Abhøje" fredlyst 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende, træbevokset høj i skel meellem græsmark og ager.