Aphøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-212

Fredningsnr.
0915116

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Højrest. Halvdelen af højen mod SV bortgravet, her 2,50 m stejl brink. Den bevarede halvdel stærkt medtaget af grav- ninger. Bevokset med buske og græs i udkanten af have. (Centralgrav kan være urørt). Bør udgraves snarest.
Undersøgelsehistorie  (4)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Aphøje", 3,2 x 22 M. Fra Sv. fører en smal Gang til en central Gravning, 4 M. br., der naar til 1 M. over Bunden. Heri er stødt paa en større, central Stendynge af ca. 1/3 M. store Sten, hvoraf en Del ere borttagne. 8 Randsten synlige ved Foden, andre opgravede.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Af "Abhøje". Højrest. Halvdelen mod SV. bortgravet, her 2,50 m. stejl Brink. Den bevarede Halvdel stærkt medtaget af Gravninger. Bevokset med Buske og Græs i udkant af Have. Centralgrav kan være urørt. Bør udgraves snarest.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Uunselig højrest i privat have.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Lille uundselig højrest i piivat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)