Gl. Kirk

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-214

Fredningsnr.
091581

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/8 1902, gdr. Jens Chr. Olesen. Diplom Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 4,6 x 28 m. Fra top mod SØ en gravning 7 x 4 m indtil 1 m dyb. 0,5 m bred og 0,5 m dyb sti er slidt ned i højsi- de mod N. Lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 4,6 x 28 M. Fra Toppen mod Sø. en Gravning, 7 x 4 M., indtil 1 M. d. Heri er iflg. Medd. fundet flere Lerkar med brændte Ben, samt en Del Sten. Lynggroet; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseligt og velbeliggende græs- og kratbevokset høj med velplejede undenomsarealer.