Frederikshaab Plantage
Offentlig adgang
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170908-302

Fredningsnr.
320838

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 0 e.Kr.)

Fredningstekst
Røse, 0,7 x 6 m. - I skov. Beskrivelse 1962 : Høj, 0,7 x 8 m. I overfladen flere større sten; bevokset med gran og birk.
Undersøgelsehistorie  (12)
1962 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1281/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 8 m. I overfladen flere større sten; bevokset med gran og birk.

1962 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3208:38, Status: B

1962 Tinglysning
Journal nr.: 1281/62
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1976 Museal rekognoscering
Journal nr.: 1778/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Opmåling af røser foretaget af Erik Jørgensen i samarbejde med foreningen "Sønderjyllands amatørarkæologer".

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-384
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Røse, 0,7 x 6,0 m - i skov.

1985 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1778/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1778/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Tinglysning
Journal nr.: F53-384
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1778/76
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1986 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille Rundhøj, 0,7 x 8 m; i Overfladen flere større Sten. Bevokset med Graner og Birke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Museal besigtigelse
Journal nr.: 18/07470
Kulturstyrelsen
Besigtigelse i forbindelse med vurdering af registrerede oldtids vejspor. Gravplads med røser af forskellig størrelse på plateau og i nord- og nordøst-vendt skråning, der er mos- og græsgroet. Området er skovet og ryddet efter stormfald (ses som plantage på fotokort 1999). Der står stadig fyr, gran og birke træer pletvist og mange rodvælter. Der iagttoges et N-S gående ældre skovspor, der skar igennem den østlige kant af gravrøset, fredningsnr. 3208:38. Et brandbælte/skovspor ses N-S sammenfaldende med stedet på fotokort 1954. Kan også være en senere skade, dvs. at sporet 1954 har drejet øst om højen, siden skaden ikke er nævnt i indberetningerne.

Litteraturhenvisninger  (0)