Hundslund kirketomt

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-221

Fredningsnr.
091460

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Ødekirke, Middelalder (dateret 1100 - 1400 e.Kr.)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1100 - 1400 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Overdorf Fjerding i Gl. Kirk by Hundslund kirketomt. En kirketomt, 34 m lang i øst-vest, 10 m bred i nord-syd, beliggende øst for gården. Kirkegården ligger endnu ret urørt.
Undersøgelsehistorie

1420 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
I Gammelkirke findes tomten af den gamle Hundslund sognekirke, der har været en granitkvaderbygning fra romansk tid og formentlig nedbrudt omkring 1400. Kirkegården her ligger endnu ret uberørt.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tomt af Gl. Dronninglund Kirke.

1930 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
En kirketomt, 34 m lang i øst-vest, 10 m bred i nord-syd, beliggende øst for gården. Kirkegården ligger endnu ret urørt.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Vendsyssel Historiske Museum
34 x 10 m kirketomt med tilhørende kirkegård i velbevaret stand.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Hundslund Kirketomt i Gl. Kirk. Græsklædt med hækomkranset grundrids.

Litteraturhenvisninger

Trap Danmark VI, 1, Hjørring Amt
1960