Tolstrup Nørgaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-222

Fredningsnr.
091451

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/8 1896, gdr. M. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS 1901, Skjoldborg Høj, 3,1 x 24 m. 1/3 mod N er afgravet. En meget stor grus- grav er ført ind i retning mod højen fra NØ. Endnu er brin- ken dog 12 m fra højen.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tolstrup Nørgaard. Høj, 3,1 x 24 M. Mod N. er ca. 1/3 afgravet. I Toppen en flad, uregelmæssig Gravning; her staar en lille Bænk. Mærkesten i vestre Side; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1896. (En meget stor Grusgrav er ført indtil 12 m. fra Højens Fod).

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1093/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højen beskadiget ved grusgravning. Huller lovet udfyldt af forpagteren af grusgraven, Knud Jensen.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græslæft høj på kant af gammelt råstofareal i tidligere (stormvæltet) plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)