Pyldbørdysse
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-226

Fredningsnr.
091455

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/8 1896, gdr. M. Nørgaard Diplom Afmærkn.: MS 1901, Skjoldborg Langhøj, "Pyldbørdysse", VNV-ØSØ, 93 x 15 x 2,5 m. Flade skår og afgravninger, en tværsover til bund. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Pyldbørdysse", en mærkelig Langhøj med smal Rygning, 93 M. l. i Retn. Vnv-Øsø, 15 M. br., mod Sø 2,5, Nv. 2,7 M. h.; 6 M. fra Ø. i søndre Side en flad Afgravning; fra 15-24 M. en bred Afgravning, tværsover Højen til dens Bund; fra 32-37 en Afgravning tværsover, ca. 1 M. d.; ved 56 og 63 1/2 M. fra Ø. flade Afgravninger. Henimod vestre Ende forskellige mindre, flade Afgravninger. Mærkesten midt i s. Side. Lynggroet i Plantage; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langhøj "Pyldbørdysse" fredlyst 1896. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Pyldbørsdyssen Anseelig langhøj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)