Store Galgehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-229

Fredningsnr.
091456

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Rettersted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 13/8 1896, gdr. J.M. Nørgaard og C. Christensen Diplom til begge. Afmærkn.: MS 1901, Skjoldborg "Store Galgehøj", 6,5 x 30 m. Fra top ud i S-side 6 m br. skår 1,5 m dybt. I N-siden 6 m br. flad afgravning. Lyng- klædt i ager. Matr.nr. 18a: Høj i skel til matr.nr. 4h.
Undersøgelsehistorie  (5)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tolstrup Nørgaard og Byrvang. "Store Galgehøj", 6,5 M. h., 30 M. br. af smuk, toppet Form, men ikke lidet medtaget. Fra Toppen ud i søndre Side til Foden et 6 M. br. Skaar 1,5 M. d. I nordre Side en 6 M. br., flad Afgravning, hvori en Lystbænk; lignende Bænk paa Toppen. Ringgrøft tæt inden for Foden Mærkesten i n. Side; fredlyst. Lynggroet, i Ager og Plantage.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Store Galgehøj" fredlyst 1896. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig og velbeliggende græs- og kratklædt høj i ager.

Litteraturhenvisninger  (0)