Galgehøje

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-230

Fredningsnr.
091457

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Stenbygget grav, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 13/8 1896, gdr. Christen Christensen Diplom Afmærkn.: MS 1902, Skjoldborg Høj, af "Galgehøje", 3 x 25 m. Hul i midten, så stort at højen nærmest fremtræder som en ringvold. Udgang fra hul- let i SØ og SV.
Undersøgelsehistorie

1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Byrvang. Høj af "Galgehøje", cf. 229; laa i højt Korn; anslaaet ca. 3 M. h., med et bredt, gabende Hul i Midten; utvivlsomt udgravet. Iflg. Medd. er heri ca. 1860 f. 2 Kamre med svære Dæksten, samt vistnok Stensager. Mærkesten mod N.; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj af "Galgehøje" fredlyst 1896. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, velbeliggende rundhøj i ager.