Overdorf

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-241

Fredningsnr.
091599

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for: 0915-98, 99 Tingl.: 1897 og 21/10 1937 (Gdr. Enevold Poulsen) Diplom Afmærkn.: MS. 1902, Skjoldborg Høj, 2 x 18 m. I top en gravning 5 m bred, 2/3 m dyb. Lyngklædt i ager. NM I: Høj fredlyst 1897.
Undersøgelsehistorie

1897 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 18 M. I Toppen en Gravning, 5 M. br., 2/3 M. d. Foden beskaaret undtagen mod Ø. Lynggroet. Mærkesten i v. Side; fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1897. MS. (bør rettes).

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Krattilgroet høj i ager.