Voldbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180403-30

Fredningsnr.
250255

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Enkeltfund, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Voldbjerg. Voldbjerg. Voldstedet består af en ca. 1,30 m høj borgbanke, der måler 27 x 36 m, og som er omgivet af gravsænkninger, ydervold og spor af ydergrave.
Undersøgelsehistorie  (12)
1862 Beskadigelse/hærværk
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldbjerg Gaard er nu kun en stor Gaard, men har tidligere været HerreGaard. III. De nuværende Bygninger er nye; dog skal bemærkes, at der i Laden sidder svært Egetømmer, og at der som Grundsten i Stuehuset er benyttet en Række firkantede, glathugne Sten af en længde fra 1 til 4 Fod. Gaarden har ikke altid ligget paa samme Plads som nu, der kan derfor paavises to Voldsteder. II. Sidste Gang Gaarden nedreves - 1794 - var dens Plads den nuværende Haves; dens Beliggenhed har været temmelig høj, omtrent 7 Fod over Omgivelserne; nu viser kun et lille Stykke Jord omkring Flagstangen i Haven den gamle Højde, det øvrige er bortført for at fylde Gravene; disse have omgivet Borgpladsen paa alle fire Sider; de have været 60 Fod brede og 10 Fod dybe (?); kun det nordvestlige Hjørne af Graven er bevaret i sin oprindelig Skikkelse. Fra det nuværende Stuehuses Vestende har den sydlige Grav i omtrent 150 Fods Længde strakt sig mod Vest; den er helt udfyldt. Derfra har Vestgraven strakt sig omtr. 120 Fod mod Nord; af denne er kun en Grøft bevaret; det nordvestlige Hjørne har som sagt endnu sin gamle Brede og Dybde; Nordgraven er nu kun en 150 Fod lang Grøft, Østgraven er helt udfyldt. Udenfor Gravene har været en Vold. Da Jorden indenfor Gravene førtes bort i den nuværende Ejers Tid, fandt man Fundamenter til fire Bygninger; ved samme Lejlighed fandtes et Bronzesværd. I. Den ældste Borgplads ligger omtrent 800 Fod SV for nuværende Gaard. Selve Voldstedet er aflangt, i Retning ØSØ-VNV; det er 115 Fod langt, 85 Fod bredt; det er højst i den ø.s.ø Ende, hæver sig dog kun c. 4 Fod over den øvrige Mark. Gaardens nuværende Ejer, Søren Kristensen fortæller, at i hans Faders Tid optoges af Voldstedet 48 svære Egeplanker, 16 Fod lange, der have været anvendt til Pilotering. Den nordøstlige Grav er 32 Fod bred; Broen eller Dæmningen er 35 Fod lang, 9 Fod bred og hæver sig kun 1 Fod over Graven. Mod Syd og Vest har Fjorden ligget, medens der mod Nord og Nordøst har været Land. Bevoksning: 1980: Græs

1943 Tinglysning
Journal nr.: F53-2425
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted ved "Store Voldbjerg". Mål: 27x36 m. Dybden ikke kontrolleret, da den gl. voldgrav i øjeblikket er fyldt med vand. Der har siden været en sag om for nær pløjning. Området er nu afmærket, så ejeren ved, hvortil der må pløjes (SUA) Bevoksning: 1980: Græs

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.17/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Dyrkning/land- og skovbrug
Ringkøbing Museum
Pløjning af voldstedets grave og volde. Kun borgbanken ligger urørt.

1983 Museal besigtigelse
Ringkøbing Museum

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1457/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2425
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tilføjet koteopmåling med fredningsgrænser.

1997 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune

Litteraturhenvisninger  (0)