Oddum-stenen

Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Ringkøbing-Skjern

Sted- og lokalitetsnr.
180607-131

Fredningsnr.
280422

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Ejerlav: Umatr. kirkegårdsareal, Oddum kirkegård. Oddum-stenen. Blåsort granitsten. Højde ca. 112 cm, bredde (max) 74 cm, tykkelse ca. 48 cm. Runeindkrift og ornamentik. I oversættelse lyder indskriften: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn". Stenen står i det østlige hjørne mellem skibet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævntes og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sluttelig skal gøres opmærksom paa den Runesten, der uvist hvorfra i sin Tid er ført til Kirkegaardsdiget, og nu staar opstillet i Præstegaardens Have. Muligt den staar i forbindelse med 2 særlig store Høje mod Syd ([sb] 104 og [sb] 116).

1982 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Blåsort granitsten. Højde ca. 112 cm, bredde (max) 74 cm, tykkelse ca. 48 cm. Runeindskrift og ornamentik. I oversættelse lyder indskriften: "Thorulv satte stenen efter Toke Tokes søn". Stenen står i det sydøstlige hjørne mellem skibet og våbenhuset. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samttykke.

1982 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Uspecificeret aktivitet
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Runesten. Ristningen fylder størstedelen af fladen på den bredside, der vender mod S. Stenen står i det østlige hjørne mellem våbenhus og langhus ved kirkens S-side.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf Ø
sf N
sf V
sf S
sf SØ