Dronninglund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-245

Fredningsnr.
0915100

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj med dyssekammer. Højen 1,8 x 16 m. I top fordybning med dyssekammer, 2,4 m l i SSV-NNØ, 0,90 m br. ved bund, sat af 2 sidesten i hver langside. Mod N en skråtstillet endesten. Mod S i højen en gravning fra kammer til højfod. 2 randsten ved højfod mod N. Højen lyngklædt i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,8 x 16 M. I Toppen en ca. 6 M. br. Fordybning med et delvis forstyrret Gravkammer. Dette har været aflangt, firsidet, med Længderetning Nnø-Ssv., ca. 1,4 M. l., 0,8 M. br. og d., antageligt sat af opr. 2 Sten i hver Langside, 1 for hver Ende, alle ens høje; den s. Sten i vestre Side mangler nu; de andre staa mere eller mindre skraanende 1 i V. dog omtrent lodret. Endestenen mod S. er omvæltet. Herover ligger nedskreden (ved Vold) Dækstenen, 2,1 x 1,9 M. br., 0,5 M. tyk., med flad, vistnok afkløvet Underside. Kamret er nu halvt jordfyldt. Herfra stammer Fund 18452-54 (flaskeformet Lerkar m.m.). Mod N. ses 4 ret svære Randsten.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med Dyssekammer. Højen 1,80 x 16 m. I Top Fordybning med Dyssekammer, 2,40 m. langt i SSV.- NNØ., 0,90 m. bredt ved Bund, sat af 2 Sidesten i hver Langside. Mod N. en skraatstillet Endesten. Mod S. i Højen en Gravning fra Kammer til Højfod. 2 Randsten ved Højfod mod N. Højen lyngklædt i Ager.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 478/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sydlige Sidesten i vest væltet ind.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)