Bækkemonumentet

National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-56

Fredningsnr.
33079a

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Jvf. Aner & Kersten, 1986, no. 3780 I.
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1300 - 1101 f.Kr.)
Dobbeltgrav fra ældre bronzealder per. III.
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)
Urnegrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høi. Høide 2,70 met. Tværmaal 17,50 met. Imod ØSØ er der et gammelt overfladisk Brud i Høisiden.

1915 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale samt advarsel for en mindre misligholdelse af fredningsbestemmelserne for mindesmærkerne på matr. nr. 24 af Bække, Anst h.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 55-57:] "Bækkemonumentet" eller "Klebæk Høje". 2 høje. Den NV 20 x 23 m, 2½ m høj. I toppen nedad siderne i SØ og V tilgroede fordybninger. Den anden 16 x 17, 2 m høj. Fra sidstnævntes rand udgår i SØ en række af 9 store oprejste sten (4 væltet), Den nordvestlige er runesten. 3 m på begge sider af stenrækken fredet. FM 3/6 1890 MS.

1958 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Del af "Bækkemonumentet". Udgravet i 1958. Udgravningsberetning findes ikke i NM's arkiv. Fotos samt div. grafisk dokumentation foreligger.

1958 Diverse sagsbehandling
Museet på Koldinghus
Jvf. N01 journr. 703/58; korrespondance ml. N01 og MKH, ang. undersøgelse påbegyndt af N01 af gravhøjen for enden af skibssætningen på Bække Mark.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2010 Fortidsminde af national betydning
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning, restaurering og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Højen set fra sydvest
Højen set fra nordvest
Oversigtsbillede - højen set fra V
Foto, oversigt