Bækkemonumentet
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-57

Fredningsnr.
33079

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Lidt nord for byen Bække ligger et fortidsminde med indslag fra mange tider. To markante bronzealderhøje og en skibssætning fra vikingetiden ligger ved siden af hærvejsruten. Henover skibssætningen går en vej, som måske er en af den nuværende hærvejs forgængere. Skibets stævn er en runesten sat som minde efter en kvinde af hendes søn.
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 1/3 1859 og 3/6 1890, købt. Afmærkn.: MS 1890. "Bækkemonumentet" eller "Klebæk høje". To høje; den nordvestlige 20 x 23 m, 2,5 m høj, i toppen og nedad siderne i sydøst og vest tilgroede fordybninger; den anden er 16 x 17 m, 2 m høj. Fra sidstnævntes rand udgår i sydøst en række af 9 store, oprejste sten (4 væltede), den nordvestligste en runesten. 3 m på begge sider af stenrækken fredet. 2008: Runesten og skibssætning = sbnr.55, Frnr. 33079b 2008: NV-lige høj = sbnr.57, Frnr. 33079 2008: SØ-lige høj = sbnr.56, Frnr. 33079a
Undersøgelsehistorie  (10)
1890 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1898 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fredet Høi. Høide Tværmaal 23,50 met. I Toppen er der en kjedelformet Fordybning af 7,00-8,00 met.Tværmaal; den munder ud paa Nordsiden. I Østsiden en Gravning oppe fra Toppen helt ned mod Foden; ved Siden af den en anden fra Foden og halvt op ad Siden. Den nordlige og den nordvestlige Høifod ere bortpløiede.

1898 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1915 Museal besigtigelse
Journal nr.: 304/15
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Påtale samt advarsel for en mindre misligholdelse af fredningsbestemmelserne for mindesmærkerne på matr. nr. 24 af Bække, Anst h.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 55-57:] "Bækkemonumentet" eller "Klebæk Høje". 2 høje. Den NV 20 x 23 m, 2½ m høj. I toppen nedad siderne i SØ og V tilgroede fordybninger. Den anden 16 x 17, 2 m høj. Fra sidstnævntes rand udgår i SØ en række af 9 store oprejste sten (4 væltet), Den nordvestlige er runesten. 3 m på begge sider af stenrækken fredet. FM 3/6 1890 MS.

1957 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Del af "Bækkemonumentet". Restaureret i 1957. Ingen beretning i NM's arkiv. Fotos samt div. grafisk dokumentation foreligger.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Bækkemonumentet" eller "Klebækhøje". Skibssætning. En skibssætning bestående af 9 store oprejste sten, der med mellemrummene udfyldt af mindre sten til markering af nu forsvundne sten, danner en langstrakt elipse. Den SØ-lige ende udgår fra foden af høj sb. 56, den NV-lige afsluttes af en stavnsten med runeinskription. Skibssætningen står i græs og lyng samt ligger i dyrkede omgivelser. Beskadigelser: Stenskader. Bevoksning: Græs, lyng. Foto: S/H, 04, neg.nr. 28, set fra Ø. F, 04, neg.nr. 05, set fra Ø. Flyfoto S4015-F154/075. Runesten. Står som stavnsten i skibssætningen i "Bækkemonumentet". Ubeskadiget. Omgivelser er dyrket mark. Stenen står i græs og måler i højde 2,00 m. Høj. Den SØ-lige af de 2 høje, der udgør monumentet sammen med skibssætning. Højen er anselig og måler 17 x 16 x 2 m. Fra højens fod i SØ udgår en skibssætning. Velbevaret og kun ubetydeligt skadet af en trampet sti tværs over højen. Bevokset med græs og ligger i dyrket område. Foto: S/H, 04, neg.nr. 27, set fra S. F, 04, neg.nr. 01, set fra S. F, 04, neg.nr. 03, set fra S. Flyfoto S4015-F154/075. Høj. Tilstand som tidligere beskrevet. Den NV-lige af de 2 høje, der udgør monumentet sammen med en skibssætning. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Foto: Se ovenfor. Flyfoto S4015-F154/075.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0005
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning, restaurering og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)