Bække-stenen 1
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
190102-151

Fredningsnr.
330746

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Står på umatrikuleret kirkegårdsareal.

Fredningstekst
Ejerlav: Umatrikuleret kirkegårdsareal, Bække kirke. Bække-stenen 1. Grå granitsten. Højde ca. 164 cm, bredde ca. 120 cm og tykkelse ca. 80 cm. Runeindskrift i tre lodrette bånd. I oversættelse lyder indskriften: "Tue, Ravns ætling, og Funden og Knyple, de tre gjorde Thyres høj". Stenen står på en lille høj vest for kirken, med indskriftsiden vendt ud mod Ribe-Vejle landevejen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (4)
1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4604/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af tinglyst fredningsdokument for runesten "Bække-stenen I" modtaget på N01.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1919
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Grå granitsten. Højde ca. 164 cm, bredde ca. 120 cm og tykkelse ca. 80 cm. Runeindskrift i tre lodrette bånd. I oversættelse lyder indskriften: "Tue, Ravns ætling, og Funden og Gnyple, de tre gjorde Thyres høj". Stenen står på en lille høj vest for kirken, med indskriftssiden vendt ud mod Ribe-Vejle landevejen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F. 53-1919
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)