Storhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-251

Fredningsnr.
0915102

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 21/8 1902 (Gdr. L.Chr. Jacobsen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg "Storhøj", 5,4 x 28 m. Overflade ujævn. Mod SV 4 x 6 m br., flad gravning. Eftergroet gravning mod SØ. Bevokset med græs og gyvel i ager.
Undersøgelsehistorie

1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj", 5,4 x 28 M. Hele Overfladen ujævn. Fra Foden mod Sv. indefter en overfladisk Gravning, 4 x 6 M. br. Iflg. Medd. er fra hele Overfladen borttaget et ca. 1/3 M. t. Stenlag. I Toppen er f. et stort Lerkar med brændte Ben og en ca. 0,10 M. l, cylindrisk Bronzegenstand.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Storhøj" fredlyst 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum


Billeder

Oversigt set fra S
FM-sten, set fra SØ
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra Ø
Oversigt set fra N
9833