Solhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-253

Fredningsnr.
091586

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1902 (M.Chr. Christensen) Diplom Afmærkn.: MS. 1908, Skjoldborg "Svollerhøj", 5 x 30 m. Overfladen ujævn. I S gravning 4 m br., 3/4 m dyb. 1 randsten.
Undersøgelsehistorie  (5)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gl. Dal. "Sol- eller Svollerhøj" (ikke Kisthøj), 5,0 x 30 M., meget anseelig. Overfladen i Toppen knudret og ujævn. I søndre Side en Gravning, 4 M. br., 3/4 M. d. Lynggroet. Mod V. en Randsten. Fredlyst.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Svollerhøj" fredlyst 1902. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig og velbeliggende gravhøj i ager. Helt tilgroet.

Litteraturhenvisninger  (0)