Ørsø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-254

Fredningsnr.
091587

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 1,75-2 x 16 m. Mod SV en indgravning i højsiden, 4 m lang, 2 m br., 1 m dyb. Overfladen ujævn. Skeldige tværs over højen i N-S. Lyngklædt og bevokset med nåle- træer i skel til plantage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, ca. 2,0 x 16 M. Over den gaar et Skeldige. Foden mod V. afgravet. Østre Side noget afgravet. I Midten, men næppe paa Bunden er iflg. Medd. f. en lille Stenkiste, 2/3 M. l., med brændte Ben.

1939 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,75-2,00 m x 16 m. Mod SV. en Indgravning i Højsiden, 4 m. lang, 2 m. bred, 1.m. dyb. Overfladen ujævn. Skeldige tværs over Højen i N.-S. Lyngklædt og bevokset med Naaletræer i Skel til Plantage.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græs- og træbevokset høj i skel mellem plantage og ager.