Ørsø

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-257

Fredningsnr.
0915114

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Fælles kort for 0915-114, 113. Tingl.: 14/11 1911, hofjægerm. W.E.C. greve Schimmelmann Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund Høj, 1,6 x 17 m. Bevokset med gran i plantage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj, ca. 1 M. h. Toppen indsænket Bepl. Højene 257-61 ligger paa Jord, der fra Præstegaarden er købt til Dronninglund Hovedgaard.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1911. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i plantage. Bevokset af enkelte egetræer. FM-sten - halvt væltet - mod S.


Billeder

Oversigt set fra Ø
FM-sten, set fra SØ
Oversigt set fra S
627