Kisthøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-259

Fredningsnr.
0915113

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14/9 1911, hofjægerm. W.E.C. Greve Schlimmelmann Afmærkn.: MS 1915, oberstl. Lund. "Kisthøj", 3,4 x 20 m. I top gammel gravning 5-6 m br. 0,8 m dyb, åben mod Ø. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kisthøj (Kortet: Rabulshøj), 3,4 x 20 M. I Toppen en gammel Gravning, ca. 0,8 M. d., 5-6 M. br., aaben mod Ø. Østre Side beplantet. Gb [N. Petersen]: har været omgivet af en temmelig storartet Stensætning. Højene 257-61 ligger paa Jord, der fra Præstegaarden er købt til Dronninglund Hovedgaard.

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Kisthøj" fredlyst 1911. MS.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt, træbevokset rundhøj i plantage.

Litteraturhenvisninger  (0)