Lunden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-267

Fredningsnr.
0915109

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1902, gdr. L.C. Jacobsen Diplom Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 2 x 18 m. Gamle skår ind i siden fra SV, forlængst ef- tergroede. Hullet i top også eftergroet. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (9)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Genstande indført under sb. 264.

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lunden. Høj, 2,0 x 20 M. I Toppen en Gravning, 5 M. br., 1 M. d. Højene 264-269; alle ligger lynggroede i Hede paa Lundebjerg. Antagelig er det disse, der fredlystes 1902, dog at en af dem mulig skal erstattes af Nr. 270. Fra disse Høje paa Bjerget stammer Bronzefundene B 812-16, der ikke nærmere kan oplyses.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1902. MS (bør rettes).

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Besk. af tysk militær, restaur. 1949/50.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1216/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt høj i egeskovsbevoksning.

Litteraturhenvisninger  (0)