Ørsø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-270

Fredningsnr.
0915106

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 21/8 1902, gdr. L.C. Jacobsen Diplom Afmærkn.: MS 1908, Skjoldborg Høj, 2 x 16-18 m . I top og sider mindre, forlængst efter- groede sænkninger. Lyngklædt i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1902 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 1,6 x 14 M. Toppen indsænket ca. 2/3 M. Mod. Nø en mindre Gravning.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj fredlyst 1902. MS.

1958 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1216/58
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i stormvæltet plantageskov.

Litteraturhenvisninger  (0)