Sønderport
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190409-44

Fredningsnr.
370530

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Befæstning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sønderport. Ruinerne af den middelalderlige Sønderport er beliggende under unværende jordoverflade. Fredningen omfatter Sønderportsgade mellem matr.nr. 243 og matr.nr. 167 af Ribe bygrunde, afgrænset i øst af en linie i forlængelse af matr.nr. 243's skel mod Skovgade og i vest af en linie i gadens bredde 12 m fra østafgræns- ningen og parallel med denne.
Undersøgelsehistorie  (7)
1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2444
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2444
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Ruinerne af den middelalderlige Sønderport er beliggende under nuværende jordoverflade. Fredningen omfatter Sønderportsgade mellem matr.nr. 243 og matr.nr. 167 af Ribe bygrunde, afgrænset i øst af en linje i forlængelse af matr.nr 243's skel mod Skovgade og i vest af en linje i gadens bredde 12 m fra østafgrænsningen og parallel med denne.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1766/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Museal besigtigelse
Journal nr.: 860
Den antikvariske Samling i Ribe
Ved nedlægning af fjernvarmerør fandtes 1,4 m under nuv. terræn en brolægning af 10-15 cm store sten. Muligvis gl. vej fra byen via Sønderport.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 883/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1989 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 860
Den antikvariske Samling i Ribe

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)