Sct. Birgittes Kapel
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
ARKVEST Arkæologi Vestjylland

Kommune
Varde

Sted- og lokalitetsnr.
190805-98

Fredningsnr.
320359

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Grøft (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Affaldsgrube, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 10a: Den sydlige del af kirketomten, Kapelbanken. Det fredede areal, hvorpå der findes bygningsrester og spor af grave, måler i øst-vestlig retning ca. 50 m og i nord-sydlig ca. 20 m. Den nordlige fred- ningsgrænse er identisk med matrikelskellet mod matr.nr. 12l af Sig. Matr.nr. 12l: Den nordlige del af kirketomten, Kapelbanken. Kirketomt med omkringliggende kirkegård. De fremdragne fundamentgrøfter til kor og østre del af skibet måler ca. 13 m i øst-vestlig retning og ca. 10 m i nord-sydlig retning. På kirketomten er på en lille høj rejst en granitsten med inskription. Fredningen omfatter kirketomten med del af den omkringliggende kirkegård. Det fredede areal måler ca. 50 m i øst-vestlig retning og 35 m i nord-syd- lig retning; den sydlige fredningsgrænse følger matrikelskellet til matr.nr. 10a jvf. vedlagte kortskitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (10)
1916 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stedet for St. Birgittes eller St. Gertruds Kapel (jfr. Trap Danmarks Bd. V p 740). Der pløjes hvælvede Tagsten op.

1935 Museal udgravning
Nationalmuseet
Der blev påvist fundamenter til to bygninger en nordlig og en sydlig.

1936 Museal udgravning
Uspecificeret institution

1969 Tinglysning
Museet for Varde By og Omegn

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.52/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-5944
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1158
Museet for Varde By og Omegn
Det kunne med sikkerhed konstateres, at der har ligget en kirkegård. Der er under udgravningen fundet spor af mindst 26 begravelser. Kirkegården har mod øst, vest og syd været omgivet af en grøft. Der blev ikke fundet sikre spor af den sydlige bygning, men det er muligt, at der har ligget en bygning i det gravtomme område. Spredt fandtes forskellige gruber og kulturlagsrester med indholdt af jernalderkeramik.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Museet for Varde By og Omegn
Kapeltomterne blev udgravet i 1935 og 1936. Det er uvist, hvor meget der er bevaret under jorden i dag. I 1991 blev der foretaget en prøvegravning, hvis formål var at afgrænse kirkegården. Her blev kirkegårdsgrøften registreret på tre sider, samt en del grave, som ikke blev tømt. Kirkegårdsområdet er efter lang tids hård dyrkning endelig fredet, men der pløjes stadig meget dybt syd for området. Her ses oppløjede middelalderskår og -tegl, endvidere er der spor af hvidbrændte ben og skår, formodentlig fra ældre jernalder urner. På det fredede område mod nord, som ligger i plantage, er der væltet mange store træer, en evt. oprydning her kan true kapeltomten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (2)
Østergård,K. Høgsbro
Fra Ribe amt
1938

Frandsen,L.B.
Historisk samfund for Ribe Amt
1991