Trehøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100203-298

Fredningsnr.
10143

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 23/9 1933, Geodætisk Institut. Hele højen. Afmærkn.: GI 1963 Høj, den østligste af "Trehøje", 2 x 15 m. Den vestlige fjer- dedel bortgravet. Overflade ujævn. Bevokset med træer i ager. NMI: I top og ved vestl. fod betonmærke f. G.I.
Undersøgelsehistorie  (4)
1933 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Den østligste af "Trehøje", 2 x 15 m. Den vestlige Fjerdedel bortgravet. Overfladen ujævn. Fredlyst af G.I. 23/9 1933. Bevokset med Træer i Ager. I Top og ved vestl. Fod Betonmærke f. G.I.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Helt kratovergroet høj i skel mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)