Dresvold
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Sønderskov

Kommune
Vejen

Sted- og lokalitetsnr.
200105-48

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Bygning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (12)
1939 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: HAM 2067
Haderslev Museum
Stenbygning, middelalder. Ved nedlægning af ny vandledning bliver den af Neumann i 1939 udgravede bygning gennemgravet

1949 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.01.05-48. Avisudklip af d. 2/10 1949 fra Aarhuus Stiftstidende om "Voldsted fra Valdemartiden fundet i Sønderjylland. - Dækkes til paany af Hensyn til Vejtrafiken".

1949 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 338/49
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 338/49. Sb. 20.01.05-48. Hr. Lærer K. M. Hermansen, Skodborg, Jylland. Som Svar paa Deres Forespørgsel af 19 ds. skal NM. herved oplyse, at der i en Indberetning fra Sognepræsten i Skodborg til Den Kongelige Kommission til Oldsagers Opbevaring 1808 staar følgende at læse om Voldstedet "Dresvold": "Auf dem Felde des hiesigen Krügers Thomas Thomsen ist ein sonderbar gestalteter ziemlich hoher hügel, Dresvold genannt. gegen Westen daselben läuft ein bach und an den anderen Seiten ist er mit etwa 3 Ellen hohen Wüllen umgeben". Indberetningen er undertegnet Tietche, 31 Octbr. 1808. Andre Oplysninger om Dresvold findes ikke i NM's Arkiv. P.M.V. [Ulæselig signatur.] [[26.8.49.]] Vedlagt sagen: Brev af d. 19/8 1949 fra Lærer K. M. Hermansen til NM.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1078/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1078/69. Sb. 20.01.05-48. Voldstedet Dresvold ligger i dyrket mark 1200 meter stik øst for Skodborg kirke, ca. 100 meter SV for Egegård (der ejer voldstedet) og knapt 100 meter syd for vejen fra Skodborg, umiddelbart øst for den regulerede Skodborg Bæk. Det består af en lav, rund banke, 15-20 i diameter, omgivet af en grav samt i hvert fald i syd og sydvest af en ydre vold. Det hele er imidlertid så udpløjet, at voldstedet ikke kan fredes. Voldstedets ladegård har formentlig ligget på det lidt højere liggende land nord for, hvor Haderslev Amts Museum for en snes år siden har udgravet en kælder med bageovn umiddelbart syd for landevejen. Besøgt den 11. november 1968. Olaf Olsen

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldstedet Dresvold.

2008 Fundet på luftfoto
Det Kulturhistoriske Centralregister
Cirkelformet aftegning af vold med diam. = 56 m, set på luftfotos 1999-2004. I midten en aftegning, sandsynligivs af bygning.

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1808 nævnes paa Bymarken et Voldsted "Dresvold", en ret anselig Høj, omgivet af 2 m høje Volde.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Museal besigtigelse
Journal nr.: SJM 232
Sydvestjyske Museer
Voldstedet Dresvold ligger i dyrket mark 1200 meter stik øst for Skodborg kirke, ca. 100 meter SV for Egegård (der ejer voldstedet) og knapt 100 meter syd for vejen fra Skodborg, umiddelbart øst for den regulerede Skodborg Bæk. Det består af en lav, rund banke, 15-20 i diameter, og 50 cm høj, omgivet af en grav samt i nord, øst og syd en ydre vold, der er meget udpløjet og max 10-20cm høj. Inklusive den ydre vold er voldstedet 79 meter i diameter.

2017 Aflysning
Journal nr.: 15/03340
KUAS, Fortidsminder
Fortidsmindet fremtræder overpløjet, hvorfor det ikke fredes pt.

Litteraturhenvisninger  (0)