Gram voldsted
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200201-147

Fredningsnr.
370754

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1920 - 1929 e.Kr.)

Fredningstekst
GRAM VOLDSTED Voldstedet består af en ca. 60 x 60 m stor lav holm, der ligger i slotssøen. Holmen er i syd afskåret fra søbredden ved en ca. 12 m bred vandfyldt grav, som i øst og vest står i åben forbin- delse med søen, der omgiver holmen på de øvrige sider. På hol- men ligger Gram slot. Fredningsgrænsen omfatter holmen samt graven syd for denne, idet fredningsgrænsen i vest, nord og øst følger holmens kant mod søen og i syd gravens søndre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig æn- dring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (11)
1847 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
...Det nuværende [slot] ligger tæt på Gram å, hvoraf den bliver omskyllet på tre sider til murene, som står umiddelbart i vandet. Sydsiden eller bredden af den her temmelig brede å er dækket af skov, ved hvilken den ret smukke slotsgrav ligger og er beskyttet mod nordøstvinden....Slottet er 2 etager højt, består af en hovedbygning med 2 fløje. Af det gamle slot, som af kong Valdemar fra Ribe forgæves skal have belejret, ser man nu intet mere end små kalkstykker blandet med jorden, som nu bliver pløjet.

1847 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1086/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1086/69. Sb. 20.02.01-147. Gram Slot ligger på en holm i slotssøen. Denne holm, som ikke hæver sig over det omgivende terræn, synes at være dannet ved afskæring og regulering af et næs, som fra syd har strakt sig ud i den til mølledam opstemmede sø. Man kan derfor tale om et voldsted, og dette må anses for fredet. I deklarationen kan anlægget beskrives således: Gram Slots voldsted, bestående af den ca. 60 x 60 meter store, lave holm i slotssøen, på hvilken Gram Slot ligger. Holmen er i syd afskåret fra søbredden ved en ca. 12 meter bred vandfyldt grav som i øst og vest står i åben forbindelse med søen, der omgiver holmen på de øvrige sider. Fredningen omfatter holmen samt grave syd for denne, idet fredningsgrænsen i vest, nord og øst følger holemns kant mod søen, i syd gravens søndre kant. ... [Fortsætter]. Besøgt den 14. november 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Gram Slot. Gram Slots voldsted, bestående af den ca. 60 X 60 m store, lave holm i slotssøen, på hvilken Gram Slot ligger. Holmen er i syd afskåret fra søbredden ved en ca. 12 m bred vandfyldt grav, som i øst og vest står i åben forbindelse med søen, der omgiver holmen på de øvrige sider. [Iflg. Trap: Voldstedet er anlagt 1314. Slottet er anlagt i middelalderens slutning. Broen fra slotsholmens sydlige del til mindeparken nævnes opført i 1925. Broen fra slotsholmens nordside til dæmning [sbnr. 197] og ladegården Gramgård = sbnr. 302].

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 488
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)