Hvetknøse
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100204-14

Fredningsnr.
08146

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/9 1896, prpr. C.J. Wøhlk Diplom Afmærkn.: MS 1897, lærer Skjoldborg Høj på "Hvetknøse", 3 x 22 m.
Undersøgelsehistorie  (6)
1896 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Lunden". Høj paa Hvetknøse, 3,0 M. h., 22 M. br. Mærkesten i søndre Side; fredlyst. En Skelgrøft er ført ind til Højfoden; over et Hjørne gaar et Traadhegn paa tynde Stolper, ført med Hensyn over for Fredlysningen og efter Forholdene ikke egnet til Paatale.

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj paa "Hvetknøse" 3 x 22 m.

1950 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 100/50
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Beskadiget af tysk militær, restaureret ved ing. Lotz 1949-50.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Høj beliggende i lysning i nåleskov. græs og lyngklædt. Kommunalt ejet areal. Anvist sti fører forbi fortidsmindet.

Litteraturhenvisninger  (0)