Hallund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Brønderslev

Sted- og lokalitetsnr.
100204-20

Fredningsnr.
08142

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/11 1925, husm. A.Chr. Andersen Diplom Afmærkn.: MS 1926, J. Brøndsted Høj, 2,5 x 15 m, græs- og lyngklædt i hede.
Undersøgelsehistorie  (6)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höi, 46 F. i Tværmaal, 11 F. höi, fuldstændig bevaret.

1908 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,2 M. h., 22 M. br. V. og N. Side skraat afgravede, beplantet. Har iflg. Medd. haft Randsten; tæt inden for disse er i søndre Side fundet en Urne med brændte Ben.

1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1939 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2½ x 15 m. Græs- og lyngklædt i Hede.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt og gyvelbevokset høj i privat baghave.

Litteraturhenvisninger  (0)