Ultang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200305-238

Fredningsnr.
38118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrav ved Ultang Af det rektangulære gravsystem, der har omgivet Ultanggård, er bevaret hele den nordre grav, der er ca. 75 m lang samt i til- slutning hertil den nordlige del af den vestre grav over en strækning på ca. 60 m og den nordlige del af den østre grav over en strækning på ca. 45 m. Gravene, der er vandfyldte, er 4-5 m brede og har lave skrænter. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kanter. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1921 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.03.05-238. Halk Sogn. Haderslev H. Paa "Holmhøje"'s store Banke Stenalderboplads. Fund fra Udgravning i Haderslev Mus. Skal være Rester af Grave om Langemosegaard. Ligeledes om Ultanggaard. Museumsinspektør Lund, Haderslev, relat. Sept. 1921.

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1118/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1118/69. Sb. 20.03.05-238. Af et sæt voldgrave, der har omgivet det ældre Ultang, som har ligget på et lavt, antagelig rektangulært voldsted, er bevaret ret betydelige rester i haven nord for den nuværende hovedbygning. Gravene må anses for fredede og kan i deklarationen beskrives således: De vandfyldte voldgrave ved Ultanggård. Af det rektangulære gravsystem, der har omgivet gården, er bevaret hele den nordre grav, ca. 75 meter lang i ydre mål, samt i tilslutning hertil den nordlige del af den vestre grav over en strækning på ca. 60 meter og den nordlige del af østre grav over ca. 45 meter, ligeledes i ydre mål. Gravene, der har lave skrænter, er 4-5 meter brede. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldgrave ved Ultang. 3 på hinanden vinkelrette grave bevaret i længde hhv. ca. 60 m, ca. 75 m og ca. 45 m. Gravene er vandfyldte og 4-5 m brede.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)