Bolet Skov

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200305-240

Fredningsnr.
38119

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Fredningstekst

DÆMNING I BOLET SKOV En tilnærmelsesvis halvcirkelformet dæmning ved sydsiden af en bæk i Bolet skov. Dæmningen, der åbner sig mod bækken, er ca. 1 m høj og 2 m bred, idet den dog i øst udvider sig til en bred- de af henved 10 m nærmest bækken. Det omsluttede areal, som er lavt og sumpet, måler i øst-vest ca. 40 m, i nord-syd (mellem bækken og dæmningens fod) maksimalt 25 m. Anlægget ligger i løv- skov umiddelbart syd for den lille bæk, der gennemstrømmer den nordlige del af Bolet skov i vestnordvestlig-østsydøstlig retning. Fredningen omfatter kun dæmningen, og fred- ningsgrænsen går langs dens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Forstmæssig drift med løvskov er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1968 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1115/69. Sb. 20.03.05-240. I den nordlige del af Bolet Skov findes umiddelbart syd for den lille bæk, der gennemstrømmer skoven i retning VNV-ØSØ, et ejendommeligt dæmningsanlæg, antagelig fra en mølledam. Dæmningen må anses for fredet og kan i deklarationen beskrives således: En tilnærmelsesvis halvcirkelformet dæmning ved sydsiden af en bæk i Bolet Skov. Dæmningen, der åbner sig mod bækken, er ca. 1 meter høj og 2 meter bred, idet den dog i øst udvider sig til en bredde af henved 10 meter nærmest bækken. Det omsluttende areal, som er lavt og sumpet og antagelig har tjent som mølledam, måler i øst-vest ca. 40 meter, i nord-syd (mellem bækken og dæmningens fod) maksimalt 25 meter. Anlægget henligger i løvskov. [Skitsetegning.] ... [Fortsætter] Besøgt den 4. november 1968. Olaf Olsen

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Mølledam. En tilnærmelsesvis halvcirkelformet dæmning ........ etc.....henligger i løvskov.

2008 Afventer oplysninger
Det Kulturhistoriske Centralregister
DÆMNING I BOLET SKOV En tilnærmelsesvis halvcirkelformet dæmning ved sydsiden af en bæk i Bolet skov. Dæmningen, der åbner sig mod bækken, er ca. 1 m høj og 2 m bred, idet den dog i øst udvider sig til en bred- de af henved 10 m nærmest bækken. Det omsluttede areal, som er lavt og sumpet, måler i øst-vest ca. 40 m, i nord-syd (mellem bækken og dæmningens fod) maksimalt 25 m. Anlægget ligger i løv- skov umiddelbart syd for den lille bæk, der gennemstrømmer den nordlige del af Bolet skov i vestnordvestlig-østsydøstlig retning. Fredningen omfatter kun dæmningen, og fred- ningsgrænsen går langs dens fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Forstmæssig drift med løvskov er tilladt i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Ikke fundet