Hoptrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200306-308

Fredningsnr.
390950

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Vildtbaneafmærkning, Nyere tid (dateret 1700 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Hoptrup, art.nr.31, parcel 33. Vildtbanepæl Granitsten, hvis fulde længde er ca. 2,3 m, og hvis omkreds er ca. 20 x 30 cm. På den øverste del af stenen er indhugget Chr.7.s kronede monogram. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller be- skadiges på nogen måde ved behugning, bemaling eller behandling med ætsende materialer eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (4)
1985 Uspecificeret aktivitet
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vildtbanepæl ved amtsgrænsen ved Hovslund skov med kronet monogram C 7 på den nordlige side af pælen.

1985 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum
[HAM] Foto: d 1212-1213. [HAM] Neg. nr. C 2961-62.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)