Strandelhjørn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200402-125

Fredningsnr.
390826

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Begravelse, uspec undergruppe, Bronzealder (dateret 1700 - 1101 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Matrikel: Strandelhjørn, art.nr.5, bd.I, bl.7, kortbl.8, prcl.90/26. Høj, 2,5 x 28 m. Foden noget afskåret og en del af østsiden afgravet. Mod syd kløftartet nedgravning. Iøvrigt en del huller og ujævnheder i siden, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og træer.
Undersøgelsehistorie  (8)
1882 Køb af genstand til museum
Journal nr.: 422/1882
Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum

1882 Privat udgravning
Journal nr.: 422/1882
Gottorp Slot, Archäologisches Landesmuseum
Sværd og fingerring fandtes i en stendynge.

1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. c 1.75 M. høj, Diam c 19 M. Beliggende indenfor Gaardens Indhegning. Fra Øst er en Del bortkørt; det resterende, der er tilplantet med Fyr, synes ret urørt. Højen har indeholdt ret mange Sten. Sidst i 1870erne er der fundet et Bronzesværd og en Guldspiralfingerring (Købmand Schmidt, Vøyens). [Iflg. HAM-Sb. i Kielersamlingen]

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 2,5 x 28 m. Foden noget afskåret og en del af østsiden afgravet. Mod syd kløftartet nedgravning. Iøvrigt en del huller og ujævnheder i siden, alt dog tilgroet. Bevokset med græs og træer.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Kopi af papirer på Gottorp Slot.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Ligger i hjørne af privat have.

Litteraturhenvisninger  (1)
Aner,E.,Kersten ,K.
Die Funde der älteren Bronzezeit des nordischen Kreises in Dänemark, Schleswig-Holstein und Niedersachsen, Band VII
1984