Strandelhjørn
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200402-130

Fredningsnr.
390818

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)
Skyttegrav

Fredningstekst
Matrikel: Strandelhjørn, art.nr.235, bd.IV, bl.102, kortbl.3, prcl.115/7. Tingl.: Diplom Afmærkn.: MS ved fod i sydøst. Høj, 3,5 x 20 m. Mod sydøst og syd ses ialt 7 randsten, de 3 stablet ovenpå hinanden. I top en ca. 4 m bred sænkning. Den nordøstre del af højen noget afgravet (af tyskerne i 2. verdenskrig, der umiddelbart op til højen havde en skyttegrav og her havde gravet en del sten op, vel randsten og højkærne. Disse sten nu bygget i dige af ejeren). Højsiden lidt ujævn, men iøvrigt velbevaret. Græs- og lynggroet i have.
Undersøgelsehistorie  (12)
1928 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 2.50-2.75 M. høj, Diam 16-19 M.; men den har nok været større, idet den er ret stejl. Nordligt i Toppen er en 3.50 x 4.50 M. stor Sænkning, 70 Cm dyb, nu lynggroet. Lyng- og græsgroet i Ager. Fredlyst 3/10 1928.

1928 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1928 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj 3,5 x 20 m. Mod sydøst og syd ses ialt 7 randsten, de 3 stablet ovenpå hinanden. I top en ca. 4 m bred sænkning. Den nordøstre del af højen noget afgravet. (Af tyskerne i II.verdenskrig, der umiddelbart op til højen havde en skyttegrav og her havde gravet en del sten op, vel randsten og højkærne. Disse sten nu bygget i dige af ejeren). Højsiden lidt ujævn, men iøvrigt velbevaret. Græs-lynggroet i have. MS ved fod i sydøst.

1967 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7.1.2
Haderslev Museum
Ca. 15 meter øst for højen skulle opføres et parcelhus. Mulden blev afrømmet. Der fremkom ingen spor af fortidsminder og ældre anlæg.

2000 Museal besigtigelse
Journal nr.: 7.1.2
Haderslev Museum
Mindre muldafrømmet areal sydvest for højen. Der var ingen fyldskifter, der vidnede om forhistorisk aktivitet på stedet.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)