Bjerningrød
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200502-10

Fredningsnr.
37102

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave ved Bjerningrød. Den vestre og østre voldgrav er bevaret over en strækning på henholdsvis ca. 25 og 30 m med en bredde af ca. 6 m. De forbindes af en søndre grav, der er bevaret i fuld udstrækning ca. 40 x 7 m. Gravene, der har lave skræn- ter, er vandfyldte og beliggende i haven syd for Bjerningsrøds stuehus. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (10)
1921 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.05.02-10. Bjerning S. Tyrstrup H. Bjerningrøg: Voldgrave omkring Haven. Lund relat. Sept. 1921.

1921 Museal besigtigelse
Haderslev Museum

1968 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1101/69
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 1101/69. Sb. 20.05.02-10. I haven syd for Bjerningrojs stuehus ligger vandfyldte voldgrave fra et ældre gårdanlæg. De må anses for fredede og kan i deklarationen beskrives således: Voldgrave i Bjerningrojs have, som hidrører fra et øjensynlig]]t[[ firsidet voldsted. Vestre og østre voldgrav er bevaret over en strækning på henholdsvis ca. 25 og 30 meter med en bredde af ca. 6 meter. De forbindes af søndre grav, der er bevaret i fuld udstrækning, ca. 40 x 7 meter. Gravene, der har lave skrænter, er vandfyldte. ... [Fortsætter] Besøgt den 29. oktober 1968. Olaf Olsen

1970 Tinglysning
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Den vestre og østre voldgrav er bevaret over en strækning på henholdsvis ca. 25 og 30 m med en bredde af ca. 6 m. De forbindes af en søndre grav, der er bevaret i fuld udstrækning ca. 40 x 7 m. Gravene, der har lave skrænter, er vandfyldte og beliggende i haven syd for Bjerningsrøds stuehus. Fredningsgrænsen går langs gravenes øvre kant. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldgrave ved Bjerningrød.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 487
Haderslev Museum

2000 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Korrektur af afsætning i forbindelse med registrering af fredningsteksten.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Om Bjerningrød findes Rester af retvinklede Grave, der endnu indfatter Haven Syd for Stuehuset; Anlægget tyder paa, at den gamle Gaard ligesom de nuværende yngre Længer har været orienteret. [?]

Litteraturhenvisninger  (0)