Stenbæksbroen
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
210104-85

Fredningsnr.
380648

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Stenbæksbroen. Broen består af store tilhugne granitsten, lagt tværs over en ca. 6 m lang og ca. 1 m bred og dyb, svagt krummet stenkiste med 3 skifter tilhugne gra- nitbjælker på hver side. Siderne er stensatte indtil 1,50 m øst for vejen. Vejbanen er asfalteret og kantet af et rækværk (af jernrør), der er ca. 4 m langt og ca. 0,60 m højt. Vejbanen markeres iøvrigt af 4 hvidmalede vejaf- mærkningssten i vest, og 2 i øst. Broen fører vejen fra Endrup skov til Arnum over Stenbækken. Fredningen omfatter bro og brohoved samt de nærmeste 5 m af vejdæmningen tilligemed vejafmærkningsstenene. Den moderne vejbane er i sig selv ikke berørt af fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ombygges, ændres eller beskadiges på nogen anden måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Bortset fra almindelig vedligeholdelse, skal eventuelle reparationer ske i samråd med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1960 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 40/60
Haderslev Museum

1960 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 40/60
Haderslev Museum

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 7-M
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Stensat bro over Stensbæk.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)