Misthusum
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-100

Fredningsnr.
39044

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
3. nordligste værft i Misthusum. En nærmest kvadratisk, men stærkt afrundet højning, som ved foden måler ca. 55 x 55 m, foroven ca. 37 m i nord-sydlig retning, ca. 33 m i øst-vestlig retning. Østsiden er noget konkav. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Nordligst i den plane topflade en cirkulær fordybning (fedding), ca. 10 m i diameter. Sydvestligst i fladen en betonbrønd, som ikke er omfattet af fred- ningen. Værftet ligger i græs. Fredningagrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1588
Haderslev Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1588
Haderslev Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
3. nordligste værft i Misthusum. En nærmest kvadratisk, men stærkt afrundet højning, som ved foden måler ca. 55 x 55 m, foroven ca. 37 m i nord-sydlig retning, ca. 33 m i øst-vestlig retning. Østsiden er noget konkav. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Nordligst i den plane topflade en cirkulær fordybning (fedding), ca. 10 m i diameter. Sydvestligst i fladen en betonbrønd, som ikke er omfattet af fredningen. Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)