Misthusum
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-101

Fredningsnr.
39046

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Værft nr. 5 fra nord i Misthusum. En rektangulær højning, som ved foden måler ca. 43 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i øst-vestlig retning, foroven ca. 34 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i Ø-V, foroven ca. 34 m i N-S, ca. 43 m i Ø-V. Højde over omgivende terræn 1 - 1,5 m, lavest mod øst. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1589
Haderslev Museum

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Værft nr. 5 fra nord i Misthuseum. En rektangulær højning, som ved foden måler ca. 43 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i østvestlig retning, foroven ca. 34 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i Ø-V. Højde over omgivende terræn 1-1,5 m, lavest mod øst. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1589
Haderslev Museum

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)