Misthusum
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-102

Fredningsnr.
39045

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
4. nordligste værft i Misthusum. En nærmest kvadratisk, noget afrundet højning, som ved foden er ca. 49 m i nord-sydlig retning, ca. 46 m i øst-vestlig retning, foroven ca. 32 m i nord-sydlig retning, ca. 31 m i øst-vestlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Foroven ved NØ-hjørnet tre store sten på række i nord-sydlig retning. Ved samme hjørne en rampe mod øst. Tværs hen over værftet i øst- vestlig retning forløber en svag (skel)grøft. Sydligst ved værftets østside, op mod dets fod, findes et cirkulært vandingshul, diameter ca. 14 m omgivet mod nord, øst og syd af en lav vold. Fredningen omfatter værftet med rampen og vandingshullet. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (10)
1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
4. nordligste værft i Misthusum. En nærmest kvadratisk, noget afrundet højning, som ved foden er ca. 49 m i nord-sydlig retning, ca. 46 m i øst-vestlig retning, foroven ca. 32 m i nord-sydlig retning, ca. 31 m i øst-vestlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Foroven ved NNØ-hjørnet tre store sten på række i nord-sydlig retning. Ved samme hjørne en rampe mod øst. Tværs hen over værftet i øst-vestlig retning forløber en svag (skel)grøft. Sydligst ved værftets østside, op mod dets fod, findes et cirkulært vandingshul, diameter ca. 14 m omgivet mod nord, øst og syd af en lav vold. Fredningen omfatter værftet med rampen og vandingshullet. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1583
Haderslev Museum

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1583
Haderslev Museum

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)