Misthusum
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-103

Fredningsnr.
39042

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Nordligste værft i Misthusum. Rektangulær højning, som ved foden måler ca. 55 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i østlig-vestlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Ved NV-hjørnet en rampe mod vest og ved SV-hjørnet en rampe mod syd. På den plane topflade, som måler ca. 36 m i nord-sydlig retning, ca. 30 m i øst-vestlig retning, står en stråtækt, muret bygning, det såkaldte "Markmandshus", og ved NØ-hjørnet findes en cirkulær fordybning (fedding), ca. 9 m i diameter. Værf- tet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftet og ramperne. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (9)
1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Nordligste værft i Misthusum. Rektangulær højning, som ved foden måler ca. 55 m i nord-sydlig retning, ca. 50 m i østligvestlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Ved NV-hjørnet en rampe mod vest og ved SV-hjørnet en rampe mod syd. På den plane topflade, som måler ca. 36 m i nord-sydlig retning, ca. 30 m i øst-vestlig retning, står en stråtækt, muret bygning, det såkaldte "Markmandshus", og ved NØ-hjørnet findes en cirkulær fordybning (fedding), ca. 9 m i diameter. Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftet og ramperne. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1586
Haderslev Museum

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1997 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: 1586
Haderslev Museum

1999 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)