Misthusum
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-104

Fredningsnr.
39043

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Platform for hus eller gård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Næstnordligste værft i Misthusum. Rektangulær højning, som ved foden måler ca. 60 m i nord-sydlig retning, ca. 45 m i øst-vestlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Sydligst i den plane topflade, som måler ca. 40 m i nord-sydlig retning, ca. 30 m i øst-vestlig retning, findes en cirkulær fordybning (fedding), ca. 7 m i dia- meter. Topfladens NV-hjørne er afskåret af en grøft i forbindelse med en min- dre fordybning (måske tilfyldt brønd). Tværs hen over værftet i øst-vestlig retning løber en svag (skel)grøft. Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres,fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (9)
1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Næstnordligste værft i Misthusum. Rektangulær højning, som ved foden måler ca. 60 m i nord-sydlig retning, ca. 45 m i østvestlig retning. Højde over omgivende terræn ca. 2,5 m. Sydligst i den plane topflade, som måler ca. 40 m i nord-sydlig retning, findes en cirkulær fordybning (fedding), ca. 7 m i diameter. Topfladens NV-hjørne er afskåret af en grøft i forbindelse med en mindre fordybning (måske tilfyldt brønd). Tværs hen over værftet i øst-vestlig retning løber en svag (skel)grøft. Værftet ligger i græs. Fredningsgrænsen følger værftets fod. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1983 Museal besigtigelse
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 624/83
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: 1587
Haderslev Museum

1983 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1587
Haderslev Museum

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)