Sommerdiget
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210107-108

Fredningsnr.
39041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kystsikring, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 5/4 1984, matr.nr. 167 Skærbæk ejerlav. 11/8 1983, alle øvrige matrikelnumre. Sommerdiget ved Misthusum. Digets højde er ca. 1,5 m over det bagved liggende terræn. Dets indre skråning måler ca. 4 m (vandret mål), den ydre mod åen ca. 7 m (vandret). Digets kronebredde er ca. 2m, den samlede bredde således ca. 13 m. Diget er græsklædt. Fredningsgrænsen følger digets fod til begge sider. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes, eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (8)
1984 Tinglysning
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: 966/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1984 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2049
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Digets højde er ca. 1,5 m over det bagved liggende terræn. Dets indre skråning måler ca. 4 m (vandret mål), den ydre mod åen ca 7 m (vandret). Digets kronebredde er ca. 2 m, den samlede bredde således ca. 13 m. Diget er græsklædt. Fredningsgrænsen følger digets fod til begge sider." Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, fjernes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen måde forstyrres.

1984 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 966/84
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Museal forundersøgelse
Journal nr.: HAM 3959
Haderslev Museum
Forundersøgelse af Sommerdiget ved Misthusum: Diget er opført i én arbejdsgang, og efterfølgende gjort bredere. Datering af diget ikke afgjort ved forundersøgelsen, men ud fra kilder antages diget opført i 1400-tallet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)