Kogsbøl voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Sønderjylland

Kommune
Tønder

Sted- og lokalitetsnr.
210202-90

Fredningsnr.
410442

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Kogsbøl voldsted. Voldstedet er rektangulært og måler ca. 175 m i nord-sydlig retning, og ca. 165 m i øst-vestlig retning. Det sydøstlige hjørne er dog skråt afskåret. Voldstedet er ved en ydre ringvold på tre sider indgravet i et bakkedrag, og på den fjerde side, nordsiden, adskiller en dæmning, som også hører til anlægget, voldgraven fra lave mosearealer. Fra den nævnte dæmning skyder et brohoved sig ind i ringgraven. Gravens bredde varierer fra 10 - 15 m, målt fra overkant til overkant. Arealet indenfor ringgraven er ved en vinkelformet, ca. 8 m bred grav, delt i en rektangulær banke og en L-formet banke. Den sidst- nævnte banke har en ca. 1 m høj og 8 m bred randvold mod vest og syd. De to banker er forbundet ved en dæmning over den nord-syd gående gren af den indre grav. Nord for denne dæmning findes en lavning, der måler ca. 40 x 40 m. I dens midte er svage spor af en lille tredie banke. Voldstedet er dyrket, bortset fra randvolde, grave og lavningen i voldstedets nordvestlige del. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse, hvorpå også fredningsgrænsen er vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1982 Museal besigtigelse
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet er rektangulært og måler ca. 175 m i nord-sydlig retning, og ca. 165 m i øst-vestlig retning. Det sydøstlige hjørne er dog skråt afskåret. Voldstedet er ved en ydre ringgrav på tre sider indgravet i et bakkedrag, og på den fjerde side, nordsiden, adskiller en dæmning, som også hører til anlægget, voldgraven fra lave mosearealer. Fra den nævnte dæmning skyder et brohoved sig ind i ringgraven. Gravens bredde varierer fra 10-15 m, målt fra overkant til overkant. Arealet indenfor ringgraven er ved en vinkelformet, ca. 8 m bred grav, delt i en rektangulær banke og en L-formet banke. Den sidstnævnte banke har en ca. 1 m høj og 8 m bred randvold mod vest og syd. De to banker er forbundet ved en dæmning over den nord-syd gående gren af den indre grav. Nord for denne dæmning findes en lavning, der måler ca. 40 x 40 m. I dens midte er svage spor af en lille tredie banke. Voldstedet er dyrket, bortset fra randvolde, grave og lavningen i voldstedets nordvestlige del. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kortskitse, hvorpå også fredningsgrænsen er vist. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift er tilladt i samme omfang som hidtil.

1982 Uspecificeret aktivitet
Haderslev Museum

1982 Diverse sagsbehandling
Haderslev Museum

1982 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1983 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.